Gazdasági működés

A Waldorf-iskolák általában, és a Kisgöncöl Waldorf Iskola sem jöhetett volna létre anélkül, hogy az alapító szülők, a csatlakozó támogatók, felvett családok szellemi- és anyagi erőforrásaikkal, energiájukkal, idejükkel, hitükkel, lelkesedésükkel, kétkezi munkájukkal és pénzükkel ne támogatták volna. Ugyanígy az iskola további működése és fenntartása is csak úgy biztosítható, ha ez a közösség folyamatosan adja szellemi, anyagi és kétkezi hozzájárulását e cél érdekében, saját adottságai és lehetőségei szerint. Fontosnak érezzük, hogy az iskolához tartozó családok mindegyike érezze magáénak az iskola ügyét! Olyan formát igyekszünk kidolgozni az anyagi hozzájárulások rendszerében, amely tükrözi a közös felelősségvállalást, de a családok egyéni lehetőségeit is figyelembe veszi.

A Waldorf-iskolák anyagi működését két forrás biztosítja: az állami támogatás és a szülők hozzájárulásai.

Az állami támogatáson túl a működéshez szükséges fennmaradó összeget az iskolába járó családoknak kell előteremteniük. Az iskola éves költségvetésének ismeretében minden évben meghatározzuk ezt az összeget. Szociális szempontokat figyelembe véve kiszámoljuk, hogy gyerekenként átlagosan mennyi befizetést várunk a szülőktől. Az egyes családok által vállalt hozzájárulás összege változhat a családok anyagi teherviselő képességétől függően.